Project omschrijving

Strijp Buitenaf

Kenmerkend aan dit boek zijn niet alleen de historische beschrijvingen van oude boerderijen en panden die zich in deze gebieden bevonden. Ook de verhalen van de voormalige bewoners spelen een grote rol. De sociaaleconomische ontwikkeling van de buitengebieden van Strijp wordt daarmee helder in kaart gebracht.
De honderden foto’s, verhalen en anekdotes die in dit boek de revue passeren, zullen ongetwijfeld bij velen dierbare herinneringen oproepen. Maar ook voor lezers die niet in deze contreien zijn opgegroeid, is dit naslagwerk toegankelijk en prettig om te lezen.

Opdracht

In opdracht van Goedenboeken Drukker Eindhoven ontwerp en opmaak van een historisch boek op basis van eerder gepubliceerde uitgaves.